Ankietowe badania w gospodarstwach domowych 2018

Opublikowano w dniu 31/01/2018
Zdjęcie przewodnie artykułu - budynek, rodzina, ankieter - grafiki pochodzą z ulotki GUS - Ankietowe badania w gospodarstwach domowych 2018
Kategoria

Główny Urząd Statystyczny realizuje reprezentacyjne badania ankietowe, przeprowadzane przez ankieterów w gospodarstwach domowych.

Gwarantujemy poufność udzielanych informacji. Każdy respondent może sprawdzić autentyczność legitymacji i tożsamość ankietera.

Terminy badań ankietowych:

Termin Nazwa badania
Przez
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności ZG, ZD
  • Badanie budżetów gospodarstw domowych BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04
  • Badanie kondycji gospodarstw domowych KGD
, , ,
  • Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych PKZ
, , ,
  • Badanie spójności społecznej BSS-1G, BSS-1I, BSS-1G-RB
,
  • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych SSI-10G, SSI-10I
, ,
  • Europejskie badanie warunków życia ludności EU-SILC-G, EU-SILC-I

Tożsamość ankietera można potwierdzić kontaktując się: tel. 32 77 91 291, 695 255 244,

Wykaz badań ankietowych dostępny na stronie form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/harmonogram.htm