Bezpłatne przejazdy w ferie dla dzieci i młodzieży Kolejami Śląskimi

Opublikowano w dniu 30/01/2019
Plakat "Kolej na FERIE", autor Paulina Kot / BP UMWS
Kategoria
Plakat "Kolej na FERIE", autor Paulina Kot / BP UMWS
Plakat "Kolej na FERIE", autor Paulina Kot / BP UMWS

 

Projekt realizowany z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego

Kolej na Ferie. Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży 9-24 lutego 2019.

kolejeslaskie.com, +48 32 479 55 55

Oferta dotyczy dzieci i młodzieży z terenu całej Polski. Do bezpłatnych przejazdów uprawnia ważna legitymacja szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych, branżowych i średnich lub dokument potwierdzający wiek w przypadku dzieci przedszkolnych.

Oferta obejmuje całą siatkę połączeń Kolei Śląskich z wyjątkiem odcinka przygranicznego Chałupki-Bohumin.