Dofinansowanie projektu Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice

Opublikowano w dniu 27/07/2018
Logotyp projektu (od lewej Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie., Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Kategoria

Gmina Buczkowice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‑2020 w ramach osi priorytetowej V, działania 5.1, Poddziałania 5.1.2 na realizacje projektu:

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice

Celem projektu jest zwiększenie dodatkowej liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę w Gminie Buczkowice.

Projekt obejmuje budowę nowej sieci wodociągowej, kontenerowej przepompowni wody w Buczkowicach oraz przebudowę i budowę nowej sieci wodociągowej Godziszce.