Dowód osobisty utracił ważność? Pamiętaj o obowiązku złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego

Opublikowano w dniu 09/01/2018
Zdjęcie przewodnie artykułu, fragment wniosku o wydanie dowodu osobistego
Kategoria

Urząd Gminy Buczkowice przypomina o obowiązku wystąpienia o wydanie dowodu osobistego w przypadku stwierdzenia jego nieważności lub zbliżającego się upływu terminu ważności tego dokumentu. Brak ważnego dokumentu tożsamości to brak możliwości potwierdzenia tożsamości w różnych instytucjach, czy załatwienia spraw m.in. w banku.

Informujemy, iż wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć poprzez stronę internetową obywatel.gov.pl, jeśli osoba posiada podpis elektroniczny. Zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji z urzędem.