Inauguracyjna sesja ósmej kadencji Rady Gminy Buczkowice

Opublikowano w dniu 29/11/2018
Radni przygotowują się do tajnego głosowania
Kategoria

odbyła się pierwsza sesja ósmej kadencji Rady Gminy Buczkowice. Nowo wybrani Radni oraz Wójt Józef Caputa złożyli ślubowanie obejmując swoje mandaty. Dokonano również wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Buczkowice, którym został Jerzy Foltyniak oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Buczkowice w osobie Zdzisława Świerczka.

Powołano cztery komisje stałe: Komisję Rewizyjną, której Przewodniczącym został Jerzy Więcek a Wiceprzewodniczącym Janusz Matlak, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji z Przewodniczącym Romanem Wroną i Wiceprzewodniczącą Barbarą Magierą-Sadlik, Komisję Budżetu i Spraw Komunalnych z Przewodniczącą Marią Sternal i Wiceprzewodniczącym Jerzym Jakubcem oraz Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych z Przewodniczącym Stanisławem Sową i Wiceprzewodniczącym Mieczysławem Moczkiem.

Oprócz wymienionych wyżej osób „funkcyjnych”, radnymi kadencji 2018-2023 są również: Jadwiga Górna, Renata Komarnicka, Wiesław Kopacz, Józef Pawlik i Jan Świerczek. Przebieg sesji można śledzić na nagraniach udostępnianych na stronie buczkowice.sesja.pl