Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu w zakresie działania 4.1.3 Odnawialne źródła energii pn.: „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”

Opublikowano w dniu 24/05/2019
Kategoria

Zgodnie z Uchwałami nr 1022/41/VI/2019 i 1023/41/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia przyznał dofinansowanie jedynie 4 projektom na 125 złożonych. Wniosek Gminy Buczkowice pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice” został oceniony pozytywnie i uzyskał wysoką ocenę punktową, jednak z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych nie otrzymał dofinansowania.

Projekt Gminy Buczkowice znajduje się na pierwszej pozycji listy rezerwowej projektów grantowych, w przypadku pojawienia się oszczędności lub wygospodarowania nowych środków finansowych może zostać skierowany przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania.