Informacja o podpisaniu umowy w ramach dofinansowania projektu pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”

Opublikowano w dniu 20/05/2020
Kategoria

Logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logotyp Rzeczpospolita Polska, Logotyp Śląskie., Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W dniu Gmina Buczkowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”, który realizowany jest w 95% ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IV, działania 4.1, poddziałania 4.1.3 – Tryb konkursowy oraz 5% kosztów kwalifikowanych z budżetu Gminy.

Ogólna wartość projektu wynosi 6 544 296,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WSL 6 209 295,00 zł.

W chwili obecnej gmina podpisuje umowy o powierzenie grantu z właścicielami budynków mieszkalnych. W programie uczestnicą osoby które zgłosiły się do programu w ramach ogłoszonego naboru od do i u których przeprowadzony został audyt budynku z pozytywnym wynikiem.

Program obejmuje, montaż instalacji fotowoltaicznych – 266 kompletów w tym:

  • zestawy 3kW – 33szt.
  • Zestawy 4kW – 35szt.
  • zestawy 5kW – 198szt.

montaż kolektorów słonecznych – 20 kompletów w tym:

  • zestaw dla 3 osób 2,6kW – 8 kompletów
  • zestaw dla 4-5 osób 3,9kW – 11 kompletów
  • zestaw dla 5 i więcej osób – 1 komplet

Zgodnie z regulaminem uczestnik programu ponosił całość kosztów niekwalifikowanych w tym podatek VAT. W ramach projektu obowiązuje rozliczenie bezgotówkowe (przelewem) zarówno dla wykonawcy od grantobiorcy za wykonaną instalację, jak również wypłata dotacji z gminy nastąpi jednorazowo na rachunek bankowy grantobiorcy w terminie zadeklarowanym na etapie podpisywania umowy o powierzenie grantu.

 

Wójt Gminy
Józef Caputa