Informacja o zmianie terminu odbioru odpadów z dnia 12 listopada 2018 r. na 10 listopada 2018 r.

Opublikowano w dniu 09/11/2018
Kategoria

W związku z planowanym na dzień dodatkowo wolnym dniem od pracy, odbiór odpadów dla rejonu Godziszka 2 (ul. Łodygowska z przyległymi, Żywiecka i Południowa) oraz rejonu Kalna odbędzie się w dniu tj. w sobotę. W dniu tym odbierane będą wyłącznie zmieszane odpady komunalne bez segregowanych.

Odpady segregowane będą odebrane w następnym terminie zgodnie z harmonogramem. W przypadku braku worków na odpady segregowane, można je otrzymać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 30.