Informacja w sprawie projektu „Budowa sieci wodociągowej w gminie Buczkowice”.

Opublikowano w dniu 09/10/2019
Kategoria

Logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logotyp Rzeczpospolita Polska, Logotyp Śląskie., Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Na ukończeniu są prace związane z realizacją projektu „Budowa sieci wodociągowej w gminie Buczkowice”.

Projekt realizowano w latach 2018–2019 w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V, działania 5.1, Poddziałania 5.1.2. oraz pożyczki i środków z umorzeń z WFOŚiGW w Katowicach.

W ramach projektu wybudowano sieć wodociągową z przyłączami, kontenerową przepompownię wody w Buczkowicach, przebudowano sieć wodociągową w Godziszce oraz w Szczyrku w ulicy Godziszczańskiej.

Więcej informacji oraz galeria zdjęć w dziale inwestycje (kliknij, żeby przejść do strony).