Informacja w sprawie weryfikacji warunków technicznych budynków zgłoszonych do projektu „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”

Opublikowano w dniu 18/01/2018
Zdjęcie przewodnie artykułu - fragment fotowoltaicznych ogniw (oryginalne zdjęcie https://pixabay.com/pl/fotowoltaicznych-2138994/)
Kategoria

Wójt Gminy Buczkowice informuje, że w ramach ogłoszonego naboru od do do projektu „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice” wpłynęło 285 deklaracji.

Informuję, że weryfikację warunków technicznych budynków zgłoszonych do projektu w terenie prowadzić będzie Pan Paweł Knapek, przedstawiciel firmy INVESTIS z siedzibą 42-217 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3, która na zlecenie Gminy Buczkowice opracowuje dokumentację techniczną i aplikacyjną dla projektu.

Pan Paweł Knapek będzie legitymował się pełnomocnictwem Wójta Gminy Buczkowice do weryfikacji warunków technicznych budynków zgłoszonych do projektu oraz do przekazania i odbioru oświadczeń w zakresie przystąpienia do projektu.

 

Wójt Gminy Buczkowice

Józef Caputa