Konsultacje społeczne dotyczące terminu i sposobu aplikowania o granty w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”

Opublikowano w dniu 04/12/2017
Kategoria

Wójt Gminy Buczkowice przygotowuje wniosek o dofinansowanie projektu grantowego polegającego na dostawie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - RPO WSL 2014-2020 w ramach ogłoszonego konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.

Termin naboru wniosków zawierających ankietę i deklarację uczestnictwa w Projekcie planowany jest od dnia do

Konsultacje prowadzone będą w terminie od do Uwagi należy zgłaszać telefonicznie 33 4990066 wew. 39 lub e-mail: sekretariat@buczkowice.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu zostaną przedstawione w Gazecie Gminnej w