Kontynuacja programu ograniczenia niskiej emisji

Opublikowano w dniu 27/04/2018
Kategoria

Gmina przystępuje do realizacji drugiego etapu „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Buczkowice 2018-2019” i będzie ubiegać się o dotację i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu przekazania mieszkańcom bezzwrotnej dotacji w wysokości około 6 000 zł na wymianę starych źródeł ciepła - pieca węglowego lub gazowego z otwartą komorą spalania albo pieca gazowego starszego niż 10 lat na nowy wysokosprawny piec gazowy kondensacyjny spełniający normy Polskie i Europejskie.

Warunkiem uzyskania dotacji jest fizyczna likwidacja starego źródła ciepła potwierdzona dokumentem złomowania oraz zobowiązanie, że nowy piec będzie eksploatowany przez okres co najmniej 5 lat.

O udzielenie dofinansowania w ramach powyższego Programu mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami budynku/lokalu mieszkalnego.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Deklaracji o przystąpieniu do programu osobiście w Urzędzie na dzienniku podawczym w terminie do 22 czerwca 2018 r.

Dotacje przyznawane będą pod warunkiem uzyskania przez Gminę Buczkowice dotacji i pożyczki z WFOSiGW w Katowicach w kolejności składania deklaracji, do czasu wyczerpania środków, w drugiej edycji programu w latach 2018-2019 planuje się wymienić około 100 szt. źródeł ciepła.

 

Wójt Gminy Buczkowice

Józef Caputa

 

Załączniki