Odbiór azbestu w 2018 r.

Opublikowano w dniu 27/03/2018
Kategoria

Urząd Gminy Buczkowice planuje w  ponownie wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy mają w chwili obecnej zdemontowane z budynków wyroby zawierające azbest lub planują taki demontaż w terminie do , i są zainteresowani tym, aby tutejszy urząd odebrał od nich zdemontowane odpady, proszeni są o zgłoszenie tego faktu w siedzibie Urzędu Gminy Buczkowice, osobiście (II piętro, pokój nr 23) lub telefonicznie (tel. 33 499 00 66 wew. 40) – w terminie nieprzekraczalnym do