Ogłoszenie Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska z dnia 24 września 2018 r. o naborach wniosków

Opublikowano w dniu 28/09/2018
Kategoria

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłosiło nabory wniosków w zakresie podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmacniania kapitału społecznego oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 8 do 22 października 2018 r.

Szczegóły dotyczące naborów znajdują się na stronie www.ziemiabielska.pl w zakładce Aktualne nabory. Szczegółowe informacje można także uzyskać w biurze LGD Ziemia Bielska: ul. Piastowska 40, 43‑300 Bielsko‑Biała, tel. 33 813 69 64, e-mail: projekty@ziemiabielska.pl

Baner