Program Ograniczenia niskiej emisji w Gminie Buczkowice

Opublikowano w dniu 04/12/2018
Smog wydobywający się z komina budynku (zdjęcie pochodzi z pixabay.com, id: 3125312)
Kategoria

W gminie realizowany jest program ograniczenia niskiej emisji, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw w budynkach mieszkalnych.

W ramach programu udzielana jest dotacja celowa dla właścicieli nieruchomości na częściowe pokrycie kosztów wymiany starego źródła ciepła – niskowydajnego i nieekologicznego pieca węglowego i/lub pieca gazowego starszego niż 10 lat będącego jedynym źródłem ciepła centralnego ogrzewania budynku na nowe źródło ciepła – wysokosprawny i ekologiczny piec gazowy kondensacyjny spełniający obowiązujące normy.

Dotacja wynosi 60% poniesionych przez inwestora udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 6 000 zł brutto.

Program realizowany jest w latach 2017-2019.

W ramach pierwszej edycji zrealizowanej w latach 2017-2018 wymienionych zostało 131 szt. starych źródeł ciepła, w tym 83 szt. kotłów węglowych na gazowe oraz 48 szt. starych kotłów gazowych na nowe wysokosprawne piece gazowe.

Łączny koszt kwalifikowany pierwszej edycji programu wyniósł 1 268 558 zł, który został poniesiony przez inwestorów - w tym wypłacona dotacja z budżetu gminy 761 134,83 zł.

Druga edycja programu jest realizowana w latach 2018-2019 w ramach której zostanie wymienionych 100 szt. starych źródeł ciepła, w tym: 68 szt. kotłów węglowych na gazowe oraz 32 szt. starych kotłów gazowych na gazowe kondensacyjne.