Spotkanie informacyjne przed planowanymi naborami wniosków w ramach projektów grantowych Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej oraz Budowanie potencjału NGO’s

Opublikowano w dniu 06/09/2019
Kategoria

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na spotkanie informacyjne przed planowanymi naborami wniosków w ramach projektów grantowych: Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej oraz Budowanie potencjału NGO’s.

Spotkanie odbędzie się 13 września 2019 r. (piątek) w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie LGD Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała (III piętro).

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się kto i na jakich zasadach może ubiegać się o grant oraz jak wypełnić wniosek o powierzenie grantu. Uwaga! Uczestnictwo w szkoleniu uprawnia do dodatkowych punktów w ocenie kryterialnej wniosku.

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 33 8 18 34 11

Zgłoszenia przyjmowane są do 11.09.2019 r. - ilość miejsc jest ograniczona do 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc spotkanie zostanie powtórzone w późniejszym terminie.

Uwaga!

  • Nabory skierowane są do Wnioskodawców z obszaru Ziemi Bielskiej (którzy nie prowadzą działalności gospodarczej),
  • W naborze Budowanie potencjału NGO’s mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe,
  • Wartość projektów w obu naborach – od 5.000,00 do 15.000,00 zł,
  • Wysokość dofinansowania – do 100%, w formie refundacji poniesionych kosztów.
Baner