Spotkanie pt.: „Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem elementów wniosków o dofinansowanie”

Opublikowano w dniu 25/04/2019
Kategoria

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie pt.: „Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem elementów wniosków o dofinansowanie”. Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro) w dniu w godzinach 10.00-13.00. Rejestracja rozpocznie się o godz. 8.30.

Omówione zostaną:

  • Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
  • Dokumentacja związana z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin, karta oceny wniosków oraz omówienie zawartości merytorycznej Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.