Szkolenie pt.: „Jak przygotować wniosek o dotację na start”

Opublikowano w dniu 25/04/2019
Kategoria

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenie pt.: „Jak przygotować wniosek o dotację na start”. Zaproszenie kierujemy do osób, które są zainteresowane wsparciem w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Szkolenie odbędzie się w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro) w dniu w godzinach 9.00-15.00. Rejestracja rozpocznie się o godz. 8.30.

Omówione zostaną:

  • Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 RPO WSL), środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
  • Dokumentacja związana z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin, karta oceny wniosków;
  • Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – krok po kroku – omówienie zawartości merytorycznej wniosku o dofinansowanie: przedmiot działalności, motywacja i doświadczenie zawodowe, posiadany potencjał do rozpoczęcia działalności gospodarczej, plan marketingowy (opis produktów, dostawców, odbiorców, konkurentów), plan finansowy działalności (niezbędne nakłady), analiza finansowa przychodów i kosztów prowadzonej działalności, analiza SWOT, wymagane załączniki.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.