Wsparcie OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Opublikowano w dniu 06/07/2018
Pierwsza pomoc - ćwiczenia na manekinie (z defibrylatorem) - zdjęcie pixabay.com id: 3406702
Kategoria

W dniu Gmina Buczkowice zawarła umowę dotyczącą pozyskania dofinansowania na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Buczkowice.

Nasza Gmina w ramach Projektu „Powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB)” otrzymała dotację w kwocie: 27 438,75 zł. Środki własne stanowiły 1% całości zadania: 277,15 zł. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach opisywanego zadania został zakupiony sprzęt ratowniczy: trzy torby ratownicze PSP R1 (wraz z deskami ortopedycznymi, hydrożelami oraz szynami Kramera) i dwa defibrylatory.

W dniu , podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Buczkowicach, które odbyło się w Remizie OSP Rybarzowice, zakupiony sprzęt został przekazany poszczególnym jednostkom. W przekazaniu sprzętu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Buczkowice Pan Józef Caputa (członek Zarządu Oddziału Gminnego), Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Zbigniew Majcherczyk, Komendant Gminny OSP druh Stanisław Górny oraz przedstawiciele OSP Buczkowice, Godziszka, Kalna, Rybarzowice.

OSP Buczkowice i OSP Kalna otrzymały torby ratownicze, OSP Godziszka defibrylator, natomiast OSP Rybarzowice torbę ratowniczą oraz defibrylator.

Otrzymany sprzęt zapewne zwiększy potencjał ratowniczy jednostek OSP z terenu naszej gminy.