Zakończenie projektu "Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach"

Opublikowano w dniu 05/12/2018
Budynek Domu Ludowego w Rybarzowicach, widok od drogi głównej. Zdjęcie przedstawia budynek po wykonaniu odnowienia elewacji i pomalowaniu dachu.
Kategoria

Logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logotyp Rzeczpospolita Polska, Logotyp Śląskie., Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zakończono projekt pn. „Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach”, który realizowany był przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.05-24-0764/17-00.

Projekt realizowany był w latach 2017-2018.

W 2017 r. wykonano modernizację sali okolicznościowej, kuchni, sanitariatów, szatni, korytarzy, klatki schodowej, pomalowano dach, zamontowano dźwig w celu dostosowania sali do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2018 r. odnowiono elewację budynku, zagospodarowano teren wokół budynku poprzez budowę chodników, małej architektury, zamontowano kamery na budynku.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 548 509,71 zł, w tym dofinansowanie w ramach EFRR: 920 196,96 zł oraz z Budżetu Państwa: 108 258,46 zł

Więcej informacji oraz galeria zdjęć w dziale inwestycje (kliknij, żeby przejść do strony).