Zawiadomienie Wójta Gminy w sprawie "Uproszczonego planu urządzenia lasu"

Opublikowano w dniu 04/09/2018
Las  (zdjęcie z pixabay.com, id: 3294681)
Kategoria

Wójt Gminy Buczkowice na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 788) zawiadamia, że w dniach od 4 września 2018 r. do 4 listopada 2018 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Buczkowice ul. Lipowska 730 pok. 23 lub 30 w godz. od 900 - 1300 „Uproszczony plan urządzenia lasu”, który jest podstawą naliczenia podatku leśnego.

Dane w postaci map i rejestrów zostały przygotowane przez PODGiK Starostwa Powiatowego według stanu na dzień

Do 3 października 2018 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.