Zmiana sposobu rozliczania i opłacania składek ZUS

Opublikowano w dniu 10/11/2017
e-składka fragment ulotki
Kategoria

Od zmieni się sposób rozliczania i opłacania składek do ZUS. Przedsiębiorca będzie przekazywał wszystkie składki na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegóły dotyczące e-składki znajdują się w załączonych plikach.

Informujemy również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej zaprasza na darmowe szkolenia z tematu „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń”.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • Projekt e-składka - uproszczenie zasad opłacania składek od ;
  • NRS – Numer Rachunku Składkowego (indywidualny rachunek płatnika);
  • Zasady rozdzielania wpłat dokonanych po ;
  • Główne zmiany w sposobie rozliczania wpłat od ;
  • Korzyści dla płatnika wynikające z projektu.

jednym przelewem opłacisz składki na:

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

W przelewie nie będziesz podawać jakie składki i za jaki okres opłacasz. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze.

Terminy i miejsca szkoleń:

Zapisy pod numerem telefonu: 33 825 31 21 lub e-mail: sekretariatbielskobiala@zus.pl.

Szczegóły dotyczące szkoleń można znaleźć na stronie: www.zus.pl/o-zus/kalendarium.

Załączniki
Ulotka (pdf)148.82 KB