Zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich (szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny)

Opublikowano w dniu 23/08/2018
Kategoria

W związku ze zmianą ustawy Prawo Łowieckie, od dnia , w szacowaniu szkód łowieckich nie biorą udziału sołtysi oraz przedstawiciel gminy – obecnie szacowania szkód łowieckich dokonują myśliwi wraz z przedstawicielem wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego oraz właścicielem gruntów rolnych.

Wnioski o szacowanie szkód łowieckich rolnicy winni składać na adres: Koło Łowieckie „Klimczok” w Buczkowicach, 43‑370 Szczyrk, ul. Beskidzka 101 skrytka pocztowa nr 24.