Inwestycje realizowane na terenie Gminy Buczkowice

Inwestycja Kategoria Data rozpoczęcia Data zakończenia
Doposażenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Rybarzowice” Kultura Listopad 2019 Marzec 2020
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627 039S ul. Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika Drogi, PROW 2014-2020 Sierpień 2019 Wrzesień 2020
Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap II RPO WSL 2014-2020, Sport i rekreacja Kwiecień 2019 Listopad 2020
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice RPO WSL 2014-2020, Media Lipiec 2018 Listopad 2019
Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap I RPO WSL 2014-2020, Sport i rekreacja Lipiec 2018 Marzec 2020
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Buczkowicach Oświata Lipiec 2018 Sierpień 2018
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice WFOŚiGW, Media Czerwiec 2018 Czerwiec 2019
Rozbudowa drogi gminnej ulicy Bielskiej w Rybarzowicach PRGiPID 2016-2019, Drogi Maj 2018 Październik 2018
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - etap II WFOŚiGW, Niska emisja, Ochrona środowiska Kwiecień 2018 Listopad 2019
Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice Niska emisja, Ochrona środowiska Kwiecień 2018 Lipiec 2022
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice WFOŚiGW, Niska emisja, Ochrona środowiska Lipiec 2017 Grudzień 2018
Remont dachu i elewacji w budynku przedszkola w Rybarzowicach przy ul. Przedszkolnej 4 Oświata Lipiec 2017 Sierpień 2017
Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach RPO WSL 2014-2020, Kultura Czerwiec 2017 Październik 2018
Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce ul. Beskidzka 162 WFOŚiGW, Oświata Czerwiec 2017 Sierpień 2017
Rozbudowa drogi gminnej 627094S ul. Słonecznej w Kalnej PRGiPID 2016-2019, Drogi Kwiecień 2017 Lipiec 2017
Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice PROW 2014-2020, Sport i rekreacja Styczeń 2017 Maj 2018
Modernizacja budynku przedszkola w Buczkowicach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku Oświata Styczeń 2017 Maj 2018