Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice

logotypy projektu (flaga Unii Europejskiej, logotyp programu LEADER, logotyp Ziemia Bielska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, logotyp Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.

Nazwa projektu

„Budowa miejsc postojowych w Godziszce oraz obiektów małej architektury rekreacyjnej w Gminie Buczkowice”

Okres realizacji

Od

Zakres rzeczowy

  • budowa miejsc postojowych w sołectwie Godziszka,
  • budowa płyty tanecznej w sołectwie Godziszka o nawierzchni asfaltowej,
  • montaż obiektów małej architektury w każdym sołectwie w skład których wchodzą między innymi po dwa zestawy siłowni zewnętrznych, huśtawki dla dzieci, karuzele, stojaki na rowery.

Finansowanie projektu

  • Całkowita wartość projektu: 394 639,80 zł
  • Dofinasowanie: 145 126,00 zł

Galeria zdjęć