Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice

Logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny, Logotyp Rzeczpospolita Polska, Logotyp Śląskie., Logotyp Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‑2020 w ramach osi priorytetowej V, działania 5.1, Poddziałania 5.1.2.

Powiązane artykuły

Numer i nazwa projektu

„Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice”

Okres realizacji

Od lipca 2018 r. do listopada 2019 r.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dodatkowej liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę w Gminie Buczkowice.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice, która obejmuje budowę nowej sieci wodociągowej, kontenerowej przepompowni wody w Buczkowicach, przebudowę i budowę nowej sieci wodociągowej w Godziszce oraz w Szczyrku w ulicy Godziszczańskiej o łącznej długości 13,5 km.

Planowane efekty

 1. Wskaźniki produktu:
  1. Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 8,3 km
  2. Długość przebudowanej sieci wodociągowej – 1,9 km
 2. Wskaźniki rezultatu:
  1. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 2 762 osoby

Finansowanie projektu

 • Całkowita wartość projektu: 8 680 026,15 zł
 • Dofinasowanie w ramach EFRR: 4 152 545,71 zł oraz środki własne gminy
 • Preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW: 1 420 000,00 zł
 • Środki własne

Galeria zdjęć