Kultura

Inwestycje realizowane w obszarze działalności kulturalnej

Inwestycja Kategoria Data rozpoczęcia Data zakończenia
Doposażenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Rybarzowice” Kultura Listopad 2019 Marzec 2020
Modernizacja budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach RPO WSL 2014-2020, Kultura Czerwiec 2017 Październik 2018