Media

Inwestycje dotyczące sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, prądu, gazu itp.

Inwestycja Kategoria Data rozpoczęcia Data zakończenia
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice RPO WSL 2014-2020, Media Lipiec 2018 Listopad 2019
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice WFOŚiGW, Media Czerwiec 2018 Czerwiec 2019