Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń dot. COVID-19

Opublikowano w dniu 02/12/2020
Kategoria

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (Platforma Informatyczna Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać poprzez infolinię na numer +48 222 500 115 lub online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne.

Wszelka korespondencja klientów indywidualnych dotycząca COVID-19, kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy PSSE w Bielsku-Białej, nie będzie rozpatrywana.

Pozostałe sprawy kierowane do PSSE w Bielsku-Białej z zakresu zadań statutowych (zapobiegawczy nadzór sanitarny, higiena pracy, higiena komunalna, higiena żywności i żywienia, higiena dzieci i młodzieży oraz epidemiologia) będą rozpatrywane w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Powyższa informacja nie dotyczy korespondencji prowadzonej z innymi jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także zgłoszeń i wiadomości kierowanych z placówek oświaty i wychowania oraz podmiotów leczniczych.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że czas odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.