Odpady w dobie koronawirusa

Opublikowano w dniu 14/05/2020
Kategoria

Urząd Gminy Buczkowice przypomina, iż od zmieszane odpady komunalne oraz popiół odbierane są wyłącznie w typowych pojemnikach umożliwiających mechaniczny odbiór odpadów.

Dodatkowo informujemy – zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego – że odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) powinny być wrzucane do pojemnika na odpady zmieszane.

Osoby zdrowe objęte kwarantanną – środki ochrony osobistej powinny umieścić w worku a następnie wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Zaś osoby przebywające w izolacji umieszczają odpady w worku, który wkłada się do drugiego worka zawiązując go i zabezpieczając przed przypadkowym otwarciem. Zalecane jest aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – do momentu wrzucenia go do pojemnika z odpadami zmieszanymi i jego odbioru.

Jednocześnie w związku z trudną sytuacją związaną z panującą epidemią COVID-19, przesunięta jest planowana podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 20 zł/osobę na miesiąc wrzesień br.