Odwołanie konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018 III