Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019

Opublikowano w dniu 03/01/2019
Kategoria

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019.

Załączniki