Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2019