Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Buczkowice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019