Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych na potrzeby opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Buczkowice w roku 2019