Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej