Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa