Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce

Dane teleadresowe

Telefon: 33 817 72 51
Adres e-mail:
Skrytka ePUAP: /spgodziszka/SkrytkaESP

Pozostałe dane

NIP: 9372463155
REGON: 070447821