Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach"