Dotacje

Kontynuacja programu ograniczenia niskiej emisji

Opublikowano w dniu 27/04/2018

Gmina przystępuje do realizacji drugiego etapu „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Buczkowice 2018-2019” i będzie ubiegać się o dotację i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu przekazania mieszkańcom bezzwrotnej dotacji w wysokości około 6 000 zł na wymianę starych źródeł ciepła - pieca węglowego lub gazowego z otwartą komorą spalania albo pieca gazowego starszego niż 10 lat na nowy wysokosprawny piec gazowy kondensacyjny spełniający normy Polskie i Europejskie.

Informacja w sprawie weryfikacji warunków technicznych budynków zgłoszonych do projektu „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”

Opublikowano w dniu 18/01/2018

Wójt Gminy Buczkowice informuje, że w ramach ogłoszonego naboru od do do projektu „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice” wpłynęło 285 deklaracji.

Dotacje Ziemi Bielskiej – bezpłatne szkolenia

Opublikowano w dniu 09/01/2018

Lokalna Grupa Działania planuje ogłosić nabory wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej (w zakresie produktu lokalnego, ochrony środowiska), wzmacnianie kapitału społecznego i zachowanie dziedzictwa lokalnego. Z naborów skorzystać mogą mieszkańcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz instytucje z obszaru LGD (Bestwina, Buczkowice Czechowice-Dziedzice (sołectwa: Bronów, Zabrzeg, Ligota), Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice).