LGD Ziemia Bielska

Spotkanie informacyjne przed planowanymi naborami wniosków w ramach projektów grantowych Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej oraz Budowanie potencjału NGO’s

Opublikowano w dniu 06/09/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na spotkanie informacyjne przed planowanymi naborami wniosków w ramach projektów grantowych: Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej oraz Budowanie potencjału NGO’s.

Spotkanie odbędzie się 13 września 2019 r. (piątek) w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie LGD Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała (III piętro).

Ogłoszenie Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska z dnia 24 września 2018 r. o naborach wniosków

Opublikowano w dniu 28/09/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłosiło nabory wniosków w zakresie podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmacniania kapitału społecznego oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 8 do 22 października 2018 r.

LGD Ziemia Bielska zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu rozliczania wniosków i zasad konkurencyjności

Opublikowano w dniu 11/08/2017

LGD Ziemia Bielska zaprasza beneficjentów z obszaru Ziemi Bielskiej oraz osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenie z zasad konkurencyjności i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014-2020.