Odnawialne Źródła Energii

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu w zakresie działania 4.1.3 Odnawialne źródła energii pn.: „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”

Opublikowano w dniu 24/05/2019

Zgodnie z Uchwałami nr 1022/41/VI/2019 i 1023/41/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia przyznał dofinansowanie jedynie 4 projektom na 125 złożonych. Wniosek Gminy Buczkowice pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice” został oceniony pozytywnie i uzyskał wysoką ocenę punktową, jednak z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych nie otrzymał dofinansowania.

Informacja w sprawie weryfikacji warunków technicznych budynków zgłoszonych do projektu „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”

Opublikowano w dniu 18/01/2018

Wójt Gminy Buczkowice informuje, że w ramach ogłoszonego naboru od do do projektu „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice” wpłynęło 285 deklaracji.

Konsultacje społeczne dotyczące terminu i sposobu aplikowania o granty w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”

Opublikowano w dniu 04/12/2017

Wójt Gminy Buczkowice przygotowuje wniosek o dofinansowanie projektu grantowego polegającego na dostawie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - RPO WSL 2014-2020 w ramach ogłoszonego konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.