Odpady komunalne

Informacja o zmianie terminu odbioru odpadów z dnia 12 listopada 2018 r. na 10 listopada 2018 r.

Opublikowano w dniu 09/11/2018

W związku z planowanym na dzień dodatkowo wolnym dniem od pracy, odbiór odpadów dla rejonu Godziszka 2 (ul. Łodygowska z przyległymi, Żywiecka i Południowa) oraz rejonu Kalna odbędzie się w dniu tj. w sobotę. W dniu tym odbierane będą wyłącznie zmieszane odpady komunalne bez segregowanych.

Przypominamy o nowych obowiązujących zasadach gospodarowania odpadami

Opublikowano w dniu 03/07/2017

Od Rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz.U. poz. 19) wprowadza zmiany w sposobie selektywnego zbierania odpadów. Rozporządzenie to wprowadza obowiązek selektywnego zbierania odpadów w workach lub pojemnikach odpowiedniego koloru. Sukcesywnie firma odbierająca odpady będzie wydawała worki w kolorze:

Uwaga! Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowano w dniu 03/07/2017

W związku ze wzrostem ilości odbieranych odpadów, a tym samym opłat uiszczanych do Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, wzrostem kosztów wynikających z rozstrzygniętego przetargu na odbiór odpadów i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, od dnia nastąpiła zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Nowe stawki opłat wynoszą: