Organizacje pozarządowe

Mały grant II – oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano w dniu 14/08/2019

Wójt Gminy Buczkowice informuje, iż zgodnie z artykułem 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

Mały grant – oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano w dniu 04/06/2019

Wójt Gminy Buczkowice informuje, iż zgodnie z artykułem 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.