rada gminy

Inauguracyjna sesja ósmej kadencji Rady Gminy Buczkowice

Opublikowano w dniu 29/11/2018

odbyła się pierwsza sesja ósmej kadencji Rady Gminy Buczkowice. Nowo wybrani Radni oraz Wójt Józef Caputa złożyli ślubowanie obejmując swoje mandaty. Dokonano również wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Buczkowice, którym został Jerzy Foltyniak oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Buczkowice w osobie Zdzisława Świerczka.