Maria Sanetra

Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Główny Specjalista – Pełnomocnik ds. pozyskiwania środków finansowych

Realizuje m.in.:

  1. Kierowanie pracą Referatu GKiB w zakresie pozyskiwania, przeprowadzania oraz rozliczania inwestycji finansowanych ze środków unijnych.
  2. Bieżące monitorowanie przedmiotowych inwestycji.
  3. Koordynowanie działań w wyżej wymienionym zakresie na poziomie Urzędu Gminy.