Główny Specjalista – Pełnomocnik ds. pozyskiwania środków finansowych