Piętro
1
Numer pokoju: 14
Telefon: 33 499 00 66
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Halina Tomaszek
Podinspektor
wew. 25