Piętro
1
Numer pokoju: 8
Telefon: 33 499 00 66
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Ewa Cembala
Inspektor
wew. 33