Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Telefon: 33 499 00 66

Budownictwo

Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Agnieszka Giżycka
Inspektor
wew. 39
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Dorota Majcherczyk
Inspektor
wew. 15
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Ewa Szczepanik
Inspektor
wew. 34
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Marcin Jakubiec
Inspektor
wew. 15
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Marek Krupa
Kontroler techniczny ds. inwestycji gminnych
wew. 27
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Maria Sanetra
Główny Specjalista – Pełnomocnik ds. pozyskiwania środków finansowych
wew. 39

Odpady komunalne

Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Izabela Brudny
Kontroler techniczny ds. gospodarki odpadami
wew. 14
Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Krzysztof Wrzosek
Kontroler techniczny ds. gospodarki odpadami
wew. 14

Ochrona środowiska

Domyślna grafika przedstawiająca anonimowy zarys postaci
Przemysław Lubiński
Inspektor
wew. 40